Persian FoodBox تلفن همیلیوس  تلفن اینفینیتی
زمانی برای به اشتراک گذاشتن حس های زیبا در

پرشین فودباکس

ما می خواهیم در پرشین فودباکس تجربه درست آشپزی را در محیطی گرم ، دلپذیر و تصفیه شده با شما به اشتراک بگزاریم

از طریق ظرافت محصولات و ادویه های مشرق زمین است که آشپزهای ما غذاهای شما را عالی می کنند تا یک سفر آشپزی استثنایی به شما ارائه دهد
Persian FoodBox